top of page
Search
  • Cüneyt Karaahmetoğlu

Musiki


"Musiki , duaya benzer. Dua, Allah'ı, kendi çırpınışımızla içimizden bir şey gibi yaratır. Öğretilen her şey, bütün akideler, korkular, engeller, insanın kendi üstüne katlandığı, varlığındaki biçareliğin şuuruna erdiği, onu ezici kainatla karşı karşıya gördüğü bu yalnızlık anında hepsi unutulur. Bu biçarelik şuurunun, bu yalnızlığın arasında Allah bütün parlaklığıyla doğar. Musiki de öyledir. Kendi üzerine döndükçe kendisini, hedefini, mevzuunu yaratır. Musikinin maddesi yoktur. Başlangıcı vardır. Bu, hançerimizin veya asabımızın - Valery'nin dediği gibi - bir gıcıklanışıdır. Geri taraf, asıl kumaş kendiliğinden ve kainatıyla beraber doğar. "

"İsmail Dede" bölümünden

Yaşadığım Gibi / Ahmet Hamdi Tanpınar


59 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page